Avbestillingsregler

Avbestilling må skje innen 72 timer før leveranse. Ved avbestilling etter utløpt frist men før aktuell leveringsdag faktureres 50 % av totalbeløpet. Ved avbestilling på aktuell leveringsdag faktureres 100 % av totalbeløpet.

  • Facebook
  • Instagram